Ochrana osobních údajů

Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je zdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i víc.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

Údaje během nákupu

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údajmi jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

Newsletter

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováme vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání informací o titulech, které vás zaujaly, speciálních nabídkách a týdenních novinkách. Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte průzkumu nebo spotřebitelské soutěže, uchováváme údaje jako vaše jméno, kontaktní údaje nebo zprávu či informaci, kterou jste nám doručili nebo oznámili.

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky, co na nich vyhledáváte, kdy si vytvoříte konto a kdy se do konta přihlašujete.

Taktéž uchováváme vaše recenze, komentáře, údaje o vašich vybavených objednávkách, umožňujeme vám ukládání knih do seznamů. .

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s vybavováním objednávek a poskytováním služeb nebo pokud chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontu. Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám též na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které vy vás mohly zajímat. Zasílání těchto e-mailů můžete snadno zrušit kliknutím na "Odhlásit se" z odběru novinek v newsletteru.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, též na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme na to, abychom vám mohli doporučit jiné produkty a abychom vás na naší stránce zobrazovali obsah, který je pro vás relevantní.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší i jiných internetových stránkách. Tyto informace též využíváme na analytické účely, abychom rozuměli tomu, jak lidé používají naši internetovou stránku a abychom jsme ji mohli tvořit intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost a abychom mohli vymáhat nároky, které nám vznikly.

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání najdete v sekci Cookies.

Právní základy

V souladě s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

Plnění smlouvy – v případě objednání zboží  a v případě vaší účasti ve spotřebitelské soutěži.

Souhlas – zejména v spojitosti se zasíláním komerční komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odovolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. 

Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.

Náš oprávněný zájem – při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, či v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv. Pokud chcete o tomto posouzení znát bližší informace, napište nám na info@merlix.cz.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění uskutečňujeme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte vaši recenzi ke knize nebo váš komentář. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Česká pošta s.p.

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, Slovensko, IČO: 36624942

FROGMAN s.r.o.

Rybníky IV 738 760 01 Zlín, Česká republika, IČ: 49434624, www.postabezhranic.cz

PPL CZ, s.r.o.

K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, Česká republika

V případech externího zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi tyto partnery v současnosti:

VSHosting s.r.o. 

(hosting)

Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 Česká Republika

ArtWeby - Ing. Ján Forgáč

(Tvorba webu, programátorské práce)

Tesaříkova 1022/5, 102 00 Praha 10 - Hostivař

MailChimp / The Rocket Science Group LLC 

(zasílání newsletterů)

675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA

Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete sekci Cookies.

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, se kterými při zpracování osobních dat spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany vašim osobním údajům. Bližší informace najdete zejména v naší Cookie politice, ale rádi vám je poskytneme, když nám napíšete na info@merlix.cz.

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou ochovávané v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete získat víc informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na info@merlix.cz.

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše osobní údaje týkající se vybavené objednávky uchováváme po nezbytnou dobu, kterou je zpravidla 365 dní od jejího doručení.

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování komerční komunikace na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, u kterých jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případech, využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaného v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme, uchováme vaše údaje, dokud nezanikne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když zanikne některý z důvodů zpracování, nemusí to mít za následek ukončení uchovávání vašich osobních údajů. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíem zpracovat i k jinému účelu s jiným právním základem.

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje .

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme poskytneme vás informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete využít právo požádat nás o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, kdy se například přestěhujete, nebo nastane jakákoliv změna vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

 • údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
 • odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • zamítnete na základě vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování nebo zamítnete zpracování za účelem přímého marketingu
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků
 • v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho právněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem oprávném zájmu.

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorní orgán - Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, jehož kontaktní údaje najdete tady. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní dozorní orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete tady.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

MerliX.cz

DKV Innovative, s.r.o.

Moyzesova 36

04001  Košice

Slovensko

IČO: 48 180 025

IČ DPH: SK2120081194

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka číslo 37429/V ze dne 3.6.2015.

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@merlix.cz nebo písemně na adrese naší spoločnosti.

Co jsou to cookies, pixely a na co je potřebujeme?

Jako mnoho jiných společností poskytujících své služby na internetu, i my využíváme cookies, pixely a další technologie. V tomto článku vám popíšeme, jak fungují a na co je potřebujeme.

Soubory cookies jsoumalé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Pixely jsou malé obrázky nebo "kousky kódu", nacházející se na internetové stránce nebo v e-mailu, které sbírají informace o vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení a některé z nich mohou ukládat i cookies.

Jednotlivé cookies mají různou dobu "trvanlivosti" - různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku, nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce , zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní to, co hledáte. Cookies tedy též používáme za účelem zlepšování uživatelského zážitku.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantnívzhledem k vašim zájmům a potřebám.

Jaké cookies používáme?

 • Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta. Bez těchto cookies by naše webová stránka správně nefungovala, jejich použití je nevyhnutelné, a proto od vás nepožadujeme souhlas na jejich uložení a přístup k nim. Do této kategorie řadíme i cookies, díky kterém pro vás uchováváme obsah košíku i bez vašeho přihlášení - mnozí z vás si žádají, abyste knihy, které si u nás odložíte během roku do košíku, před Vánocemi právě tam snadno našli a mohli tak potěšit své blízké perfektním dárkem.
 • Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas. U těchto cookies využíváníme řešení následujících třetích stran:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, na odmítnutí cookies si můžete nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.

 • Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme na to, abychom vám na naší stránce zobrazovali obsah, který vás podle vašich předchozích preferencí zajímá a též za účelem zobrazování reklamy na základě vašich zájmů. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

Heureka Shopping s.r.o

Adresa: Heureka Shopping s.r.o. Karolinská 650/1 18600 Praha 8 – Karlín Česká republika

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady.

Seznam.cz, a.s.

Adresa: Seznam.cz, a.s. Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 Česká republika

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady.

Google AdWords

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližší informace o ochraně soukromí najdete  tady, odmítnout cookies můžete tady.

ETARGET SE

Adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

(Cookies pro účely remarketingu v reklamních kampaních)

Adresa: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, Slovensko

NetSuccess, s. r. o.

(Cookies pro účely remarketingu v reklamních kampaních)

Adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, Slovensko

Lead Media s.r.o.

(Cookies pro účely affiliate kampaní)

Adresa: Karpatská 6, 811 05 Bratislava

Vaše volby

Existuje vícero možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
 2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran.
 3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

Kontaktujte nás

Pokud byste měli ke cookies a tomuto dokumentu jakékoliv otázky, ptejte se nás na info@merlix.cz.

(verze platná od 25.5.2018)

Merlix Perfektum

Merlix Perfektum

Tabletka před sexem pro silnou erekci

650 Kč

Koupit

Merlix Senior

Merlix Senior

Na dlouhodobé užívání pro zlepšení sexuálního zdraví

790 Kč

Koupit