Sex a výchova

Kategorie: Sex a erotika

Milujeme se z mnoha důvodů, pokud nemyslíme samotnou lásku, ale akt sblížení, spojení dvou lidských těl. Tím základním důvodem, který nám vlastně dala příroda od počátku lidstva, je udržení lidského rodu, tedy vznik rodiny a početí nových potomků. Je pravda, že sami někdy děláme opak, či jindy tomu i bráníme, ale to je již na jiné téma. Aby mohli mít lidé děti, měli by mít s jejich výchovou předem určité zkušenosti a vědomosti.

Téma sexu v komunikaci ve výchově

Dítě samo si samozřejmě po narození nese mnohé z toho, co bude v životě potřebovat, ale je tu dost velká nadstavba, kterou se musí učit od prvních krůčků až po stáří. Opět musíme zalitovat, že se děti a mládež učí vařit, třeba dělat rukodělné domácí práce, ale o rodině a o mezilidských vztazích včetně sexu, se toho doví velmi málo. Hlavním předmětem ve škole je přece fyzika, matematika, český jazyk a cizí jazyky, ale morálka, odpovědnost, rodinné vztahy, psychologie rodiny, jsou jen okrajovou záležitostí. Naučíme se řídit auto, ale řídit rodinu nás nikdo neučí, to se učíme systémem pokusů a chyb sami. Je výhodou, pokud jsme měli rodiče, kteří si tohle uvědomovali a částečně nám rodinou výchovou, a hlavně praxí ukázali, jak se věci dějí. Dnešní zaneprázdněnost rodičů ukazuje, že internet a ulice nejsou tím správným učitelem života.

Stud

Děti si do určitého věku neuvědomují své tělo jako schránku své osobnosti. Můžeme tomu říkat stud, ale co to je? Je to vlastnost přirozená nebo vnucená? Když hovoříme o sexu, tak máme na mysli nejprve stud z nahoty, je naše obrana před pohledy ostatních lidí. Stud je jen lidská vlastnost, žádný jiný živočich ho nemá, proč ho máme my? Lidstvo má proti jiným živočichům zase jednu věc, a to rozum. Bohužel s rozumem přichází i touha po majetku, ovládání ostatních a podobně.

Je proto asi filozofickou otázkou, zda je stud tak starý, jako je doba, kdy se lidé začali zahalovat? Přece se lidé nezačali oblékat proto, že by se styděli, ale proto, že jim je zima. Kdo na to měl, tak se zahaloval, a kdo byl chudý, zůstal nahatý. Řeč v té době asi nemohla obsáhnout všechny lidské pohnutky a pocity, ale krátký pohled stačil k tomu, abychom viděli, jaký je muž v kožešinách velký lovec a kolika ženám taky dokáže zajistit kožešiny k oblékání. Takže se lidstvo vlastně rozdělilo nadrasově tak, že kde byla zima, lidí se oblékali, a kde bylo teplo, zůstávali nazí. Stud tedy není jednou ze základních lidských vlastností, ale vnikl na základě a v důsledku lidské potřeby. Že šaty dělají člověka, je proto pravda jen zčásti. Stud částečně nebo zcela mizí, když se člověk dostane k jiným stejně nahatým lidem, a to určitě v případě stejného pohlaví a také pak i druhého.

Stud jako společenská povinnost

Některé společnosti a kultury šly tak daleko, že stud se stal součástí jejich ideologie, a to platí i dodnes. Nahota je ve většině zemí světa tabu a už vůbec nemluvíme o sexu. Bohužel i v tomto je naše oficiální kultura v Čechách stále pozadu a my můžeme proto jen souhlasit s písní, že "středověk stále trvá".

Stud z vlastního těla

Mnoho lidí, zejména ženy, se ani nestydí jen proto, že by byli nazí, ale protože si neváží svého těla. Vlastně jim vadí aktuální pocit zahanbení před sebou samým, před vlastní nedostatečností, tloušťkou a nad jinými nedostatky. Jde většinou o samo středné a nevyrovnané povahy, protože si neuvědomují, že v pravé lásce nevadí, jestli má člověk nějaký špek navíc, ale je důležitější, jak je milý, pozorný a podobně. Je bohužel vlastností mládí, že vztahům dává jiné hodnoty, a to především estetické. A to je právě důsledek nedostatečné společenské a rodinné výchovy, protože děti nevychovávají rozumní lidé, ale reklama a potřeby trhu, vyváření falešných kultů osobností, někdy i těch, které si na osobnosti jen hrají. Zejména dívky pak hledají ideál ve štíhlosti a doslova hubenosti, což je někdy přivede na okraj zkázy k bulimii, anorexii a podobně.

Stud z vlastního chování

Stud, to jistě známe i jako třeba trému, kdy se stydíme vystoupit před větší veřejností, může něčemu předcházet. Dívka se může stydět, že je ještě pannou, nebo si myslí, že je velmi nezkušená. Na druhou stranu by si mladíci měli sáhnout do svědomí, že vlastní stud skrývají za veliká slova, "hrdinské" činy a podobně. I dospělý člověk se může stydět, třeba po dlouhodobé sexuální absenci nebo i po ukončení svazku, kdy nezískal třeba jiné zkušenosti než se svou v sexu chladnou ženou.

Stud ze sexuálních nedostatků mohou překonat i potravinové doplňky, jako je třeba MerliX, který je na přírodní bázi a podpoří muže v oblastech, kde si připadal slabý.

Když stud nepřekonáme, asi se nikdy nebudeme skutečně milovat a souložit. Rodinná výchova, a tím i příprava na manželství, a tím i na sex, je v našem školství dávána až na druhou či třetí kolej někam za tělocvik. Děti málokdy získávají odborné poznatky od svých rodičů, kteří jsou stejně většinou zaneprázdněni prací a myslí si, že zajištění rodiny je jen na tom mít dostatek financí. To samozřejmě pravda není, ale těžko jim to zde na pár řádkách vymluvíme. Ostatně určitě oni asi sami nepoznali, co to výchova k rodině je. Za éry komunismu se také více řešily problémy s pětiletkou než starosti s rodinou.

Ta naše mládež je zkažená

Starší lidí sice žehrají na mládež, jak je nevychovaná, ale tím to končí, než žehrání nikdo stejně víc neudělá. Ale staří také zapomínají, že i oni byli v pubertě pro tehdejší starší generaci špatnou mládeží. To je běh života a střídání generací, i když je to pouze jednosměrnou cestou. Dnes jsou však všeobecně uvolněnější vztahy a mládež toho plnou měrou využívá. Namísto, aby se poctivě připravovali na svůj budoucí život, hledají jen zábavu. Mladí mají své idoly a jen těžko odolávají všem svodům sladkého života. Popírají hodnoty rodičů a učitele považují za své nepřátele, případně kašpary, ze kterých si mohou dělat legraci.

Sociální sítě a internet

Význam sociálních sítí a internetu pro mladé lidi si starší generace asi ani neuvědomuje. Ještě je štěstí, že nelze přes sociální síť otěhotnět. Jenže internet je zrádný, může být na jedné straně přítelem, na druhé nepřítelem. A kde je hranice? Jsou zde stránky, které skutečně mají vysokou úroveň, hovoří o sexu a rodinném životě otevřeně, až někdy bez zábran, na druhé straně je svět bez starostí, plný pohody. Asi je jasné, kam se mládež přikloní. Internet, televize, časopisy, to vše je svět pro módu, kosmetiku, krásu těla, mejdany a party, alkohol, drogy, volný sex... a jsme u toho hlavního. K sexu přistupuje mládež volně, kluci se sázejí, kterou kdo připraví o panenství, nebo jen "ojede". Elegance, takt a vážení si druhého jim chybí, o to víc jsou energičtější. Na druhou stranu si řekněme rovnou, že bývaly časy, když dívka, když nebyla do 20 let matkou, byla nějaká "divná".

Kamarád nebo perspektivní manžel

Teď se zaměříme na dívky, protože ty jsou v relativně větším nebezpečí z nevydařeného manželství. Dívky totiž snadno ošálí zrak a ve statné postavě rebela vidí toho nejlepšího manžela. Sice se to rýmuje, ale netvrdíme, že tomu tak nemusí být, ale kritérií, která by měla oddělovat kamaráda od manžela, mohou být náročnější. Kdy na ně ale dívka přijde? Ve 20, 30 či 40? Dokonce jsou případy, že ani v 60 to neví. Je totiž tradicí, že si žena vybírá stále stejné partnery a pak tvrdí, že muži jsou všichni stejní. V mužích ale není chyba, chyba je v jejím výběru. Jenže, jak má na to ubohá dívka a žena přijít, když je kolem ní tolik pánů, kteří ji snesou modré z nebe? A to je právě problém chybějící výchovy. Ženu v době dětství na manželský a sexuální život připravuje většinou její matka, ale když zjistíme, jaké ona má zkušenosti, předpoklady k tomu nemá.

Výchova v budoucnu

Jak bude výchova vypadat v budoucnosti, až se do věku "učitelů" dostane současná mládež, to si nedokážeme představit. Zatím to ale vypadá tak, že se z Evropy stane multikulturní společnost, kdy i křehké vztahy vypěstované v nás tisíciletou kulturou padnou. Mladí zcela bez výchovného dohledu vždy raději sáhnou po tom, co jim bude vyhovovat nejlépe, tedy půjdou takzvaně cestou nejmenšího odporu. Pak se taky může snadno stát, že je osloví pro ně dosud neznámá filozofie, nebo přímo náboženství, a Evropa se změní úplně. To už pak není jen pedagogický problém, ale politický.

Stále méně se ve společnosti hovoří o intimních problémech a někteří se za ně stydí, Jedná se přitom o záležitost, kterou dnes již dokáží vyléčit přírodní přípravky, jako je MerliX.

Diskuze

M.

30. 05. 2018

těžko je vychovávat v tomto dítě když má přístup k televizi a kamarádem ... i tak odpovědnost nabere až později

Vložte příspěvek do diskuze

Merlix Perfektum

Merlix Perfektum

Tabletka před sexem pro silnou erekci

650 Kč

Koupit

Merlix Senior

Merlix Senior

Na dlouhodobé užívání pro zlepšení sexuálního zdraví

790 Kč

Koupit